Privacy verklaring Pol Flex BV

Pol Flex BV respecteert en hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: Uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;

 • Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
 • Informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Soms gebruiken wij informatie die wij via een derde partij verwerven die (in)direct betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pol Flex BV verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van het noodzakelijke doel, verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • BSN
 • Kopie Identiteitsbewijs
 • Loonstroken
 • Loonbeslagen
 • Verzuimrapportage
 • Arbeidsdocumenten
 • KVK nummer

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, dan wel correspondentie welke in het verlengde ligt van de arbeidsovereenkomst

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de nationaliteit van onze medewerkers

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@misspr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Pol Flex BV zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren

Website

Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies die uw privacy niet schenden. Dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren en te beheren. Onder de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is het niet meer noodzakelijk dat u toestemming geeft voor de plaatsing van deze cookies.

In ons Cookie Statement informeren wij u over de plaatsing van deze cookies omdat wij graag transparant en duidelijk zijn over wat we doen.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Delen met anderen

Pol Flex BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pol Flex BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Beveiliging

Pol Flex BV zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Afsluiting

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaarden\ geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

Pol Flex BV behoudt zich het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.