Backoffice

Pracujemy zgodnie z ABU CAO.
Ogólne Stowarzyszenie Agencji Pracy Tymczasowej jest organizacją branżową w sektorze prac tymczasowych. W ten sposób przestrzegamy szeregu (ścisłych) kryteriów członkostwa i kodeksu postępowania z wymogami prawnymi nakładanymi na dostawców usług w tym sektorze.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.abu.nl.

Wynagrodzenie i administracja finansowa są świadczone na rzecz Pol Flex BV przez nasze zewnętrzne biuro administracyjne Hello Flex People BV. Ta firma zapewnia staranne administrowanie i jasne rozliczanie przepracowanych godzin, potrąceń, wynagrodzenia urlopowego itp. Ponadto zapewniają porady rozliczeniowe dotyczące absencji chorobowej. Raz na cztery tygodnie lub co tydzień pracownicy otrzymują odcinek z wypłaty, jak również Hello Flex People BV. dostarczają roczne oświadczenie zarobkowe wymagane do zeznania podatkowego.