Backoffice

Wij werken conform de ABU CAO. De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de branche-organisatie binnen de uitzendbranche. Hiermee voldoen wij aan een aantal (strenge) lidmaatschapscriteria en gedragsregels wettelijke eisen die worden gesteld aan dienstverleners in de branche. Meer informatie vindt u op www.abu.nl.

De salariëring en financiële administratie worden voor Pol Flex BV verzorgd door ons externe administratiekantoor Flexpedia BV
Dit bedrijf zorgt voor een zorgvuldige administratieve afhandeling en een duidelijke afrekening van gewerkte uren, inhoudingen, vakantiegeld, etc. Daarnaast verzorgen zij de verzuimbegeleiding bij ziekte. Eens per vier weken of wekelijks krijgen de werknemers een loonstrook en ook verstrekken zij de jaaropgave die nodig is voor de belastingaangifte.

Alle Pol Flex BV medewerkers werken dan ook conform de ABU-CAO.

Algemene voorwaarden Flexpedia | Kiwa register | KVK uitreksel | SNA verklaring van registratie | VCU Certificaat | SNF Certificaat